Dronningmølle Borgerforening

Søen i Dronningmølle

Historiske billede af Lergravsøen
Historiske billede af Lergravsøen
Lergraven i Dronningmølle
Lergraven i Dronningmølle

Historik:

Gribskov kommune har overtaget Lergravsøen og arealerne rundt om søen i Dronningmølle fra Naturstyrelsen i 2012.

Herefter har kommunen siden 2013 været i løbende dialog med Dronningmølle og omegns borgerforening, om den fremtidige brug og pleje af områderne.

 "Loppepladsen og Bålpladsen", har Borgerforeningen efterfølgende overtaget brugen og plejen af indtil 2023.

Kommunen og Borgerforeningen er i juni 2017 blevet enige om at udvide benyttelsen og plejen af området til også at omfatte: Lergravsøen med fiskebroen og stien omkring søen. 

Samtidig har kommunen ønsket, at søen kan anvendes som "Put and Take" sø, den første i Gribskov kommune.

Dronningmølles Fiskesø:

Lergravsøen åbnede den 23. juni 2017 som "Put and Take" sø.

Borgerforeningen, som står for driften og plejen af søen, har udsat 350 kg guld- og regnbueørred i søen.

Der kan fiskes, når der er købt fiskekort, i søen fra om morgenen kl. 6 til solnedgang. Resten af døgnet er det ikke tilladt at fiske af hensyn til fugle og andet dyreliv omkring søen.

Borgerforeningens fiskekort kan købes i forretningen "Vild med dyr", som ligger på Dronningmølle Strandvej 647, 3120 Dronningmølle Tlf. 60 75 80 68

Åbningstider: Ons. - fre. kl. 11.00 - 17.30

og lør. - søn. kl. 11.00 - 15.00

Når forretningen ikke er åben, mandag og tirsdag, kan der købes fiskekort under halvtaget på siden af forretningen. Betalingen (kontant) lægges i plastposen og kommes i brevsprækken i døren sammen med det ene kort.

Det andet kort lægges i brevsprækken, når man er f ærdig med at fiske.  Husk at skrive på, hvor mange fisk der er fanget, så vi kan sætte nye ud. Eller send en sms til 60 75 80 68 med antallet af fisk. 

Borgerforeningens priser :

Heldags fiskekort.

Voksen :  250,- kr.  Barn (under 10 år ) 125,- kr.

4 timers fiskekort.

Voksen : 150,-kr.  Barn ( under 10 år )  75,- kr.

Information:

Al fiskeri, færdsel og ophold i området, på broen og fiskeplatformene er på eget ansvar og risiko.

For at fiske skal man købe et fiskekort. Borgerforeningen fører løbende kontrol med fiskekort omkring søen.

Den betaling, som Borgerforeningen modtager for fiskekort, bruges til at indkøbe flere fisk, derfor er det vigtigt at holde kontrol med, hvor mange fisk der bliver fisket.

Der må ikke fodres, heller ikke forfodres.

Der må kun fiskes med kunstagn.

Net og ruser må ikke anvendes som fangstredskaber.

Affald skal lægges i de skraldespande, som er opstillede ved toiletbygningen på p-pladsen.

Hunde bør ikke være til gene for andre.

Badning i søen frarådes på grund af fiskekroge.

Dykning efter nærmere aftale, ring venligst på 60758068.

Om vinteren vil dykning være mulig, men der kan dog stadig fiskes til nedsat pris.

Karper er fredede.

Gedder skal sættes ud i søen igen.

Misbrug kan medføre bortvisning.

Med venlig hilsen Dronningmølle Borgerforening